Verordeningen

De belastingverordeningen kunt u opvragen via het mailadres belastingen@amstelveen.nl.
U kunt de verordeningen ook vinden via de website van de overheid.

Contactgegevens

Telefoon

Telefoon: (020) 540 48 86

E-mail

Wij maken gebruik van drie verschillende mailadressen:
1. woz@amstelveen.nl
voor alles over uw onroerende zaak zoals de WOZ-waarde, taxatieverslag, etc.
2. belastingen@amstelveen.nl
voor alles over de inhoud van uw aanslag zoals de verschillende belastingsoorten, verhuizingen, etc.
3. invordering@amstelveen.nl
voor alles over het betalen van uw aanslag zoals kwijtschelding, aanmaningen, dwangbevelen, etc.

Postadres

Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Balie openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.